• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
solar-3624954_1920.jpg

Dbajmy o czyste powietrze

Dodano: 2021-02-17

Jak Państwu wiadomo, na terenie wszystkich sołectw Gminy Celestynów, od listopada 2019r. działają czujniki monitorujące stan jakości powietrza. Urządzenie informuje o temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a także stężeniu pyłów zawieszonych - PM 2.5 i PM 10 (odpowiadających za tzw. SMOG).


Przeanalizowano wyniki pomiarów pod kątem stężeń pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10 w okresie od 15 stycznia do 15 lutego 2021r., gdzie temperatury spadały nawet poniżej 20 ˚ C.


Analiza pokazała, że największe stężenie pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10 odnotowano w dniu 18 stycznia 2021r. w godz. 20:00 – 23:00 oraz dniu 05 lutego 2021r. w godz. 19:00-22:00.


Przykładowe pomiary dotyczą czujnika zamieszczonego w Celestynowie przy Hali Sportowej.


Normy jakości powietrza (PM 2,5 ug/m³):
bardzo dobry: 0-13, dobry: 13,1-35, umiarkowany: 35,1- 55, zły: 75,1-110, bardzo zły: >110


Normy jakości powietrza (PM 10 ug/m³):
bardzo dobry: 0-20, dobry: 20,1-50, umiarkowany: 50,1-80, zły: 110,1-150, bardzo zły: >150


Powyższe informacje powinny uświadomić na wszystkim, jak duży wpływ na jakość powietrza, ma sposób oraz rodzaj spalanych materiałów w piecach i kotłach węglowych służących do ogrzewania naszych domów. Jak ważne jest, aby palić materiałami dopuszczonymi do spalania i jak najszybciej przechodzić na kotły ekologiczne, a najlepiej na rozwiązania tzw. „zielonej energii”.
Aby osobiście mieć podgląd tych danych można zainstalować ze sklepu PLAY aplikację „Syngeos – Nasze Powietrze” na urządzenie mobilne.

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw