• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
controller-78445_1920.jpg

Dotacja na wymianę źródeł ciepła

Dodano: 2021-02-17

Gmina Celestynów w ramach idei „Gmina z dobrym klimatem”, systematycznie wprowadza i realizuje Plany i Programy ekologiczne.


W 2020 r. przeprowadzone zostały dwa nabory wniosków o dotację celową z budżetu Gminy Celestynów ws. dofinansowania wymiany źródeł ciepła. Dzięki przeprowadzonym naborom, 40 wnioskodawców otrzymało dotacje, które pokryły cześć kosztów wymiany pieców na korzystniejsze  z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.


W bieżącym roku Gmina Celestynów, również dofinansuje wymianę pieca na bardziej ekologiczny jak również nowość, zostanie ogłoszony nabór na dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.


Na wymianę źródeł ciepła można otrzymać dotację taką jak w roku ubiegłym, tj. w wysokości 60 % zakupu kotła, lecz nie więcej niż 4 000,00 zł, a na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej 2 500,00 zł.
Uwaga ! Nie dopłacamy do już zakupionych i zamontowanych pieców lub instalacji fotowoltaicznych!
Realizacja może nastąpić dopiero po złożeniu wniosku, zatwierdzeniu go przez Komisję i podpisaniu umowy dotacji.

Szczegółowe informacje oraz ogłoszenie o naborze wniosków dostępne będzie na stronie Gminy Celestynów.


Mariola Obłoza

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw