• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
DSC_0664.JPG

Kolejna umowa na kanalizację podpisana

Dodano: 2021-02-18

W dniu 18 lutego 2021 r., w ramach realizacji projektu pn. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Karczew i Celestynów - etap II. POIS.02.03.00-00-0104/17 w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, podpisana została umowa na wykonanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Celestynów - w zakresie odprowadzenia ścieków z osiedla wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego w formule zaprojektuj i wybuduj.


Wykonawcą przedsięwzięcia będzie firma BKW Bogdan Tarnowski z siedzibą w Nasutów 206C, 21-025 Niemce. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 1.118.870,00 zł.


Realizacja przedsięwzięcia polegała będzie na sporządzeniu dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej o długości około 2 km, która powinna zostać sporządzona w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy oraz na robotach budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego. Roboty budowlane powinny zakończyć się do 31.08.2022 r.


Przypominamy, że jest to kolejny etap budowy kanalizacji na terenie Gminy Celestynów.


Całość projektu to niemal 40 mln zł z czego prawie 20 mln zł to środki pozyskane przez Gminę Celestynów z Unii Europejskiej.

Szersza fotorelacja dostęna jest na fb.

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw